Min baggrund


Jeg arbejder med at udvikle frilandsprojekter for lodsejere. Her er opgaven at indhente de nødvendige tilladelser til at komme igang med at etablere anlægget. Mit primære område er Syddanmark, men jeg varetager også opgaver for lodsejere i både Skive kommune og Svendborg kommune. Her trækker jeg på faglig bistand fra SPR Energie Gmbh, som har 20 års erfaring med frilandsprojekter i Tyskland.

En anden hovedopgave er at udvikle tagmonterede solcelle-løsninger til erhverv. Her  arbejder jeg som salgskonsulent hos Solarpark A/S i Løgumkloster, som har løst talrige projekter for erhvervsvirksomheder gennem godt 10 år.

Desuden er jeg ekstern konsulent for Tønder erhvervsråd, hvor jeg bl.a. bistår med input til grøn omstilling.

Jeg er uddannet ved København Universitet som biolog med speciale i miljøkontrol og kemi. Kompetencer som jeg har trukket på i mine tidligere roller indenfor ledelse såvel som projekter indenfor netop miljø-, arbejdsmiljø- og klimaområdet.

Jeg har mangeårig erfaring med projektudvikling og har varetaget lederstillinger i Ribe amt,  Arbejdstilsynet og  Landbrugsstyrelsen. Desuden har jeg erfaring med miljøprojekter og miljøsagsbehandling fra det sjællandske elselskab ELTRAFT  A.m.b.A og fra Helsingør kommunes miljøafdeling.

Jeg har således bred erfaring med myndighedsbehandling fra offentlig administration i store organisationer til konkrete projektopgaver.

Desuden har jeg været medlem af kommunalbestyrelserne i både Bredebro kommune og i Tønder kommune, samt tidligere medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse. Forståelse for de politiske overvejelser er ofte en fordel ved frilandsprojekter.

Min erfaring er, at jeg lykkes godt med udvikling af VE-projekter, når der etableres et personrelateret samarbejde med myndighederne og i samspil med virksomheden.

Ring for en nærmere samtale, hvis du overvejer et VE-projekt. Jeg giver dig gerne mine umiddelbare input. 

Det er naturligvis gratis.

S


Solceller - en god investering

Sådan finder vi frem til det rigtige solcelleanlæg for dig
Når vi kender dit elforbrug time for time, kan vi med en klimamodel regne ud hvordan vi laver det helt rigtige anlæg til dig. Se denne video for en forklaring.  

Den blev optaget i sommeren 2021, men er fortsat aktuel.